Leerlingen - Foto door: Renato Ganoza

Wanneer wordt de CITOtoets afgenomen?

De eindtoets voor het basisonderwijs, ook wel de Citotoets genoemd, geeft een indicatie van de kennis van een leerling aan het einde van de basisschool. Deze indicatie wordt weergegeven in scores variërend van 501(minimale score) tot 550 (maximale score). Resultaten die door leerlingen zijn behaald kunnen worden gebruikt bij het maken van een inschatting tussen de best te volgen middelbare opleiding (VMBO/Havo/VWO). Hoewel sommige scholen ervoor kiezen de test niet af te nemen (o.a. met het argument dat het slechts een momentopname bevat), maakt een groot deel van de groep 8ers in Nederland de Citotoets wel.

Citotoets 2012:
7, 8 en 9 februari 2012

Gemaakte zoekopdrachten: wanneer begint de cito voor de basisschool, wanneer citotoets afnemen, wanneer worden citos afgenomen

Geplaatst: 10 november 2011, Laatste update: 11 november 2011 18:41

;